Opracowanie świadectw i audytów energetycznych obiektów z możliwością weryfikacji wyników za pomocą kamery termowizyjnej.

Usługi badań termowizyjnych w zakresie budownictwa:
– sprawdzanie izolacyjności w budownictwie jedno i wielorodzinnym – lokalizacja mostków cieplnych;
– sprawdzanie stanu izolacji przewodów grzewczych i wentylacyjnych;
– sprawdzanie stanu technicznego oraz poprawności pracy i regulacji rozpływów przy instalacjach kolektorów słonecznych.

Usługi przemysłowe kamerą termowizyjną:
– sprawdzanie i diagnozowanie poprawności działania i stanu zużycia urządzeń mechanicznych emitujących ciepło w miejscach zużycia lub wadliwej pracy (łożyska, silniki)
– sprawdzenie i diagnozowanie stanu połączeń elektrycznych w obiektach większej mocy (połączenia wydzielające nadmierne ciepło)

Wszelkie inne usługi diagnostyczne kamerą termowizyjną w urządzeniach lub obiektach emitujących promieniowanie podczerwone.