Oferujemy wynajem i usługi minikoparki typu JCB 8018 w zakresie:

  1. Roboty sieci sanitarnych – instalacje wod-kan, gaz, sieci preizolowane
  2. Wykopy pod fundamenty, ogrodzenia, itp.
  3. Wykopy pod sieci teletechniczne
  4. Usługi kucia i wyburzenia z użyciem młota hydraulicznego
  5. Usługi wiercenia otworów z użyciem wiertnicy hydraulicznej
  6. Wynajem do prac jw. z operatorem