Autoryzowany serwis INSTALTERM oferuje:

Dla klientów indywidualnych:

 • Pierwsze uruchomienia kotłów, pomp ciepła, klimatyzacji, stacji uzdatniania, termokominków
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów, pomp ciepła, klimatyzacji, stacji uzdatniania, termokominków w tym pełne przeglądy, konserwacje i regulacje
 • Pomiary analizy spalin,
 • Kontrole pracy urządzeń i automatyki,
 • Kontrole szczelności instalacji gazowej w kotłowni i w całym obiekcie,
 • Całoroczną opiekę i nadzór nad kotłowniami, wymiennikowniami wg indywidualnych uzgodnień,

Dla klientów instytucjonalnych:

 • Pełne przeglądy, konserwacje i regulacje i naprawy pogwarancyjne kotłów, pomp ciepła, stacji uzdatniania,
 • Całoroczną opiekę i nadzór nad kotłowniami, wymiennikowniami wg indywidualnych uzgodnień Kontrole pracy urządzeń i automatyki,
 • Kontrole szczelności instalacji gazowej w kotłowni i w całym obiekcie,
 • Pomiary elektryczne / stanu izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej

Automatyka, szafy sterownicze, inne usługi:

 • Szafy sterownicze z możliwością zabudowy dowolnej automatyki dla kotłowni średnich i dużych mocy,
 • Dobór i montaż układów automatyki oszczędnościowej dla kotłowni i całych układów grzewczych, w tym układów solarnych i ogrzewań basenów,
 • Modernizację istniejących układów automatyki sterującej i jej rozbudowę,
 • Adaptację i modernizację starych systemów grzewczych pod kątem współpracy z nowoczesnymi systemami regulacji i kontroli,
 • Pełny montaż wyposażenia węzłów cieplnych w urządzenia kontrolno-pomiarowe i regulacyjne.